03 maja 2015

Przeciwdziałanie dyskryminacji w szkole i zapewnienie równego traktowania w edukacji.

Podsumowanie konferencji „Równa szkoła – szkoła bez dyskryminacji”, która odbyła się 25-26 maja 2015 w Warszawie.
red. Jan Świerszcz