05 maja 2015

Lekcja Równości.

Materiały dla nauczycieli i nauczycielek. Jak rozmawiać o orientacji seksualnej w szkole i wspierać młodziez. Wydanie II.
red. Jan Świerszcz