30 kwietnia 2015

HateNoMore: Poradnik dla funkcjonariuszy i funkcjonariuszek policji

Przestępstwa motywowane uprzedzeniami ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową.
Poradnik dla funkcjonariuszy i funkcjonariuszek policji.

red.: Dr Magdalena Budziszewska, Dr Witold Klaus, adw. Paweł Knut