Regulamin pomocy psychologicznej KPH

 1. Program pomocy psychologicznej stworzony został w celu udzielania wsparcia osobom doświadcząjącym przemocy na tle: homofobii, transfobii, bifobii i queerofobii oraz spowodowanej innymi przesłankami związanymi z orientacją seksualną i tożsamością płciową.
 2. Pomoc można uzyskać poprzez korespondencję mailową, albo spotkanie z psycholożką lub psychologiem, które odbywa się w biurze KPH przy ul. Solec 30a w Warszawie.
 3. W celu umówienia się na spotkanie należy napisać maila na adres [email protected]
 4. Warunkiem skorzystania z pomocy online jest zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptowanie go.
 5. Program jest całkowicie bezpłatny.
 6. Program opiera się na zasadach anonimowości.
 7. Twoja wiadomość mailowa trafia do psycholożki Agaty Loewe, Wiolety Jaworskiej lub Jana Świerszcza, z którymi prowadzona jest dalsza korespondencja.
 8. Odpowiedź otrzymasz do 7 dni roboczych od momentu wysłania wiadomości.
 9. Korzystając z Programu powinieneś/powinnaś zadbać o bezpieczeństwo swojej skrzynki pocztowej. Przestrzegamy przed korzystaniem z kafejek internetowych, firmowych skrzynek mailowych oraz kont mailowych, do których dostęp mogą mieć osoby trzecie.
 10. Zachęcamy do korzystania z jednego adresu mailowego i nie zmieniania go podczas korespondencji, co ułatwi wzajemny kontakt.
 11. Postaraj się w miarę możliwości opisać dokładnie swój problem, pytanie, określić, czego potrzebujesz. To pomoże i umożliwi nam lepsze, dokładniejsze zrozumienie Ciebie i problemu, z którym się zgłaszasz.
 12. Nasz kontakt jest z założenia kontaktem krótkoterminowym (nie prowadzimy psychoterapii).
 13. To Ty decydujesz o formie kontaktu. Zachęcamy, aby już w pierwszej wiadomości mailowej określić, jak mamy się do siebie zwracać: per Ty czy per Pan/Pani.
 14. Zaznaczamy, że Program nie jest formą psychoterapii, a jedynie formą wsparcia poprzez korzystanie z form kontaktu on-line.
 15. Zachowujemy zasadę poufności.
 16. Szanujemy Twoją osobę i tego samego oczekujemy z Twojej strony. Postaraj się unikać wulgarnych wypowiedzi, obrażania i innych form ataku.
 17. W razie rażącego naruszenia Regulaminu po uprzednim ostrzeżeniu – mamy prawo do zaprzestania dalszej korespondencji e-mail.
 18. Przestrzegamy ustawy o ochronie danych osobowych, dlatego informacje podawane przez Ciebie nie są udostępniane osobom trzecim.
 19. Wszystkie dane o klientach są przechowywane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.