MAM OKO NA WYBORY

Wybory samorządowe już za nami!
Przeczytaj podsumowanie akcji Oko na Wybory i główne konkluzje obserwatorów i obserwatorów.

 


Obecna władza wprowadziła nowe prawo wyborcze. Prawo, które otwiera drogę do oszustw wyborczych. Dlatego Kampania Przeciw Homofobii włączyła się w obywatelski ruch obserwacji wyborów i podjęła kampanię Mam Oko na Wybory.

 

#MamOkoNaWybory

Kampania „Mam Oko na Wybory” polega na bezstronnym, rzetelnym i obiektywnym obserwowaniu wyborów samorządowych 21 października 2018 r. Jest to akcja obywatelska, w pełni niezależna od komitetów wyborczych.

Obserwatorzy i obserwatorki zobowiązani są do prowadzenia obserwacji w sposób bezstronny i zgodny z regulaminem akcji oraz zasadami prowadzenia obserwacji:

REGULAMIN AKCJI “MAM OKO NA WYBORY”

ZASADY OBSERWACJI WYBORÓW

POZIOMY ZAANGAŻOWANIA I LISTA KONTROLNA

 

Dlaczego to robimy?

Bo zależy nam na edukacji obywatelskiej i prodemokratycznej osób LGBTQ, ich rodzin i bliskich oraz na mobilizacji tych osób do działań prodemokratycznych.

Bo tylko przez zwiększenie widoczności i liczebności osób, którym zależy na równości i godności osób LGBTQ, środowisko polityczne może zacząć traktować postulaty środowiska LGBTQ poważnie.

Bo rozumiemy, że bez demokratycznego państwa prawa nie ma praw mniejszości. Dlatego wspieramy inicjatywy prodemokratyczne i łączymy siły z innymi organizacjami pozarządowymi, angażując się również w akcję #ObserwujemyWybory.

 

Kontakt w sprawie akcji Mam Oko Na Wybory:

Patryk Ruta – pruta[at]kph.org.pl