kod$error_mail = ‘

Podpisałeś_aś już ten list. Możesz go podpisać tylko raz.

‘ ;

function formularz($info = “”, $name = “”, $surname = “”, $city = “”, $mail = “”) {
?>

“/>
“/>
“/>
“/>Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych t.j.: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s.1) (dalej „RODO”) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii (dalej KPH) z siedzibą w Warszawie, adres ul. Solec 30a, 00-403 Warszawa KRS 00001111209,
e-mail: [email protected];
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów KPH, to jest realizacji celów statutowych w interesie społecznym, na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO;
3) Pani/Pana dane nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych, z wyjątkiem sytuacji, gdy będą tego wymagały przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz przypadków w których korzystamy z usługodawców dostarczających narzędzia techniczne do obsługi naszych przedsięwzięć;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do przeprowadzenia działań wynikających z prowadzonej inicjatywy, nie dłużej niż przez 10 lat;
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu; w tym celu proszę się kontaktować: e-mail [email protected], tel. 22 423 64 38;
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych było dobrowolne ale niezbędne do zawarcia i wykonania łączącej nas umowy; jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji umowy;
8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

 

Homofobia na uniwersytecie w Częstochowie!

Na wykładzie Koła Naukowego Filozofów Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie dr Sebastian Gałecki dzieli się ze studentami swoimi homofobicznymi przemyśleniami na temat osób LGBT. Od pana dra można usłyszeć, że seks gejowski jest obrzydliwy oraz bezosobowy, bo przecież geje nie widzą swoich twarzy w trakcie stosunku. O seksie lesbijskim pan dr ma już trochę lepsze zdanie, ale o przemocy wobec lesbijek nigdy nie słyszał. Władze uczelni zamiast ukarać pana dra, umieszcza nagranie z wykładu na swojej stornie internetowej.

Wykład jest też dostępny na kanale YouTube Koła Naukowego. Materiał dla osób o mocnych nerwach… Kulminacja homofobiczna jest w 41-46 min. wykładu.

Wyślij apel do władz uczelni
o pociągnięcie do odpowiedzialności homofobicznego wykładowcę!

1. Treść apelu:

Apeluję do władz Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie o pociągnięcie do odpowiedzialności dyscyplinarnej dra Sebastiana Gałeckiego w związku z jego skandalicznymi wypowiedziami podczas wykładu „Filozofia Płci – Kontrowersje: orientacje seksualne” w ramach działalności Koła Naukowego Filozofów tejże uczelni publicznej.

Wypowiedzi dra Gałeckiego dotyczące kwestii orientacji seksualnej, pod pozorem krytycznej dyskusji, zdradzały jego niewiedzę oraz uprzedzenia związane z ludzką seksualnością. Najbardziej oburzające wypowiedzi koncentrowały się na jego wyobrażaniu seksu dwóch kobiet lub dwóch mężczyzn, które wykładowca prezentował jako podlegające ocenie pod kątem estetycznym i nie ukrywał, że opierają się one wyłącznie na jego wyobrażeniach.

„(przyp. W trakcie seksu) Jeden facet nie widzi drugiego faceta, więc jaką widzi różnicę czy to jest kobieta czy mężczyzna?”, „Jeśli myślimy o seksie homoseksualnym, to te wszystkie zakazy pedałowania itd. To coś jest na rzeczy.”, „Cwele grają rolę kobiety.”, „Jak myślę sobie o lesbijkach (przyp. Seksie lesbijskim) to raczej jest face to face.”, „Kiedy myślę o seksie 2 facetów to mnie trzęsie. Kiedy myślę o 2 kobietach, nie. Wiele osób ma podobnie.”

To kilka wypowiedzi dra Gałeckiego, które w rażący sposób obnażają nie tylko niewiedzę wykładowcy na tematy związane z ludzką seksualnością, ale są też przykładem szerzenia stereotypów i uprzedzeń wobec osób nieheteroseksualnych.

Bardzo niepokojące jest też bagatelizowanie przez dra Gałeckiego zjawiska przestępstw z nienawiści wobec lesbijek. Z badań wynika, że 70% lesbijek w Polsce doświadcza przemocy motywowanej uprzedzeniami i jest to poważny problem społeczny. Umniejszanie tego problemu przez osoby należące do środowiska akademickiego jest niezwykle groźne i może prowadzić do wzrostu akceptacji przemocy wobec osób homoseksualnych.
Żądam, aby Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie wyciągnął konsekwencje wobec dra Gałeckiego i tym samym realizował swoją politykę jakości, w której czytamy, że celem uczelni jest „prowadzenie badań naukowych na najwyższym polskim i światowym poziomie oraz osiąganie jak najlepszych standardów w edukacji (…), przy równoczesnym przestrzeganiu i propagowaniu fundamentalnych wartości akademickich oraz budowaniu prestiżu naukowo-edukacyjnego Uniwersytetu w mieście i regionie.”

2. Twoje dane: