Bardzo często zdarza się, że osoba nieheteroseksualną lub transpłciowa musi w kontakcie ze służbą zdrowia ujawnić swoją orientację lub tożsamość. Może to być przy okazji wizyty u różnych specjalistów_ek (dermatologia, ginekologia, urologia, psychiatria), podczas odwiedzania partnera_rki w szpitalu lub przyjazdu karetki wezwanej do domu. Nasze badania pokazały, kadra medyczna niekiedy odmawia osobom LGBT leczenia, wykonuje inwazyjne i niepotrzebne dodatkowe badania bez zgody i udzielenia informacji pacjentowi_tce, lub po prostu obraża i stosuje wyzwiska. Niestety, z tym ostatnim rodzajem gorszego traktowania osoby LGBT spotkać się mogą nawet bez ujawniania swojej orientacji lub tożsamości.

Naszym celem jest wypracowanie i wdrożenie programów szkoleniowych dla kadry medycznej i stworzenie standardów opieki, które odpowiadają na potrzeby nieheteroseksualnych i transpłciowych pacjentów i pacjentek.

16 sierpnia 2016
Zapraszamy do udziału w grupie fokusowej dla osób LGBTI, której celem jest zbadanie wyzwań i barier jakie pojawiają się w dostępie do opieki zdrowotnej w Polsce. Jeśli masz za sobą jak[...]
11 sierpnia 2016
Jesteś osobą, która ze względu na swoją orientacje seksualną, bądź tożsamość płciową jest wykluczona z rynku pracy (bądź ma do niego ograniczony dostęp), ma niepewną sytuacje [...]
11 sierpnia 2016
Projekt Health4LGBTI - „Badanie pilotażowe dotyczące zmniejszenia nierówności w zdrowiu doświadczanych przez osoby LBGTI” (SANTE/2015/C4/035) jest finansowany przez Komisję Europejsk[...]
22 czerwca 2016
Wydawnictwo Lekarskie PZWL wydało książkę pt. "LGB. Zdrowie psychiczne i seksualne", będącą pierwszą tego typu publikacją w całości poświęconą zdrowiu psychicznemu i seksualnemu l[...]
07 czerwca 2016
Rzecznik Praw Obywatelskich skierował w marcu wystąpienie generalne do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła w sprawie dyskryminacji pacjentów i pacjentek nieheteroseksualnych. Odpowied[...]
07 kwietnia 2016
Premiera publikacji  „Zdrowie LGBT. Przewodnik dla kadry medycznej” pod redakcją dr Roberta Kowalczyka, Marcina Rodzinki oraz dr hab. Marka Przystanka. To pierwsza na polskim rynku wyd[...]