Bardzo często zdarza się, że osoba nieheteroseksualną lub transpłciowa musi w kontakcie ze służbą zdrowia ujawnić swoją orientację lub tożsamość. Może to być przy okazji wizyty u różnych specjalistów_ek (dermatologia, ginekologia, urologia, psychiatria), podczas odwiedzania partnera_rki w szpitalu lub przyjazdu karetki wezwanej do domu. Nasze badania pokazały, kadra medyczna niekiedy odmawia osobom LGBT leczenia, wykonuje inwazyjne i niepotrzebne dodatkowe badania bez zgody i udzielenia informacji pacjentowi_tce, lub po prostu obraża i stosuje wyzwiska. Niestety, z tym ostatnim rodzajem gorszego traktowania osoby LGBT spotkać się mogą nawet bez ujawniania swojej orientacji lub tożsamości.

Naszym celem jest wypracowanie i wdrożenie programów szkoleniowych dla kadry medycznej i stworzenie standardów opieki, które odpowiadają na potrzeby nieheteroseksualnych i transpłciowych pacjentów i pacjentek.

16 stycznia 2017
Kampania Przeciw Homofobii razem z Grindr (Grindr4Equality) - najpopularniejszą na świecie aplikacją mobilną skierowaną do osób homo i biseksualnych - rozpoczęła akcję informacyjno-e[...]
28 listopada 2016
Kampania Przeciw Homofobii objęła matronatem inicjatywę IFMSA- Poland oddział Warszawa „Ręce w górę za”. „Ręce w górę za” to akcja informacyjno – edukacyjna organizowana z o[...]
16 sierpnia 2016
Zapraszamy do udziału w grupie fokusowej dla osób LGBTI, której celem jest zbadanie wyzwań i barier jakie pojawiają się w dostępie do opieki zdrowotnej w Polsce. Jeśli masz za sobą jak[...]
11 sierpnia 2016
Jesteś osobą, która ze względu na swoją orientacje seksualną, bądź tożsamość płciową jest wykluczona z rynku pracy (bądź ma do niego ograniczony dostęp), ma niepewną sytuacje [...]
11 sierpnia 2016
Projekt Health4LGBTI - „Badanie pilotażowe dotyczące zmniejszenia nierówności w zdrowiu doświadczanych przez osoby LBGTI” (SANTE/2015/C4/035) jest finansowany przez Komisję Europejsk[...]
22 czerwca 2016
Wydawnictwo Lekarskie PZWL wydało książkę pt. "LGB. Zdrowie psychiczne i seksualne", będącą pierwszą tego typu publikacją w całości poświęconą zdrowiu psychicznemu i seksualnemu l[...]