Bardzo często zdarza się, że osoba nieheteroseksualną lub transpłciowa musi w kontakcie ze służbą zdrowia ujawnić swoją orientację lub tożsamość. Może to być przy okazji wizyty u różnych specjalistów_ek (dermatologia, ginekologia, urologia, psychiatria), podczas odwiedzania partnera_rki w szpitalu lub przyjazdu karetki wezwanej do domu. Nasze badania pokazały, kadra medyczna niekiedy odmawia osobom LGBT leczenia, wykonuje inwazyjne i niepotrzebne dodatkowe badania bez zgody i udzielenia informacji pacjentowi_tce, lub po prostu obraża i stosuje wyzwiska. Niestety, z tym ostatnim rodzajem gorszego traktowania osoby LGBT spotkać się mogą nawet bez ujawniania swojej orientacji lub tożsamości.

Naszym celem jest wypracowanie i wdrożenie programów szkoleniowych dla kadry medycznej i stworzenie standardów opieki, które odpowiadają na potrzeby nieheteroseksualnych i transpłciowych pacjentów i pacjentek.

03 września 2018
Dyskryminacja osób LGBT z niepełnosprawnością i „leczenie” homoseksualności – nad tymi dwoma tematami pochylą się 5 września członkowie Komitetu Praw Osób z Niepełnosprawności[...]
09 sierpnia 2018
Komentarz Kampanii Przeciw Homofobii nt. dokumentu Polityka Lekowa Państwa 2018-2022 Kampania Przeciw Homofobii wyraża zaniepokojenie w związku z treścią dokumentu Ministerstwa Zdrowia p[...]
08 sierpnia 2018
ONZ pyta, jedziemy odpowiedzieć W kwietniu tego roku Komitet ds. Praw Osób z Niepełnosprawnością zapytał polski rząd o to, w jaki sposób w swoich działaniach uwzględnia potrzeby os[...]
29 marca 2018
Czy Polska ma zamiar zakazać terapii konwersyjnych? - pytają polski rząd członkowie Komitetu Praw Osób z Niepełnosprawnością ONZ. Polskie władze przez lata nie robiły nic, aby ukróci[...]
09 marca 2018
Na początku marca w Parlamencie Europejskim odbyło się głosowanie dotyczące m.in. zakazu tzw. terapii konwersyjnych. 25 polskich eurodeputowanych głosowało przeciwko wprowadzeniu popraw[...]
01 marca 2018
Prawa osób LGBTI stanowią obszerną część przyjętego dzisiaj przez Parlament Europejski raportu rocznego dotyczącego praw podstawowych UE. Autorzy raportu potępili wszelkie formy dyskry[...]