Obecnie w Polsce pary jednopłciowe pozbawione są możliwości zawarcia formalnego związku. Co się z tym wiąże? Partnerzy_rki pozostają obcy wobec prawa, nie mogą po sobie dziedziczyć, obejmować siebie wzajemnie ubezpieczeniem zdrowotnym, wspólnie się rozliczać, odmówić zeznawania przed sądem przeciwko sobie, zadecydować o leczeniu nieprzytomnego partnera_rki, ani pochować jej/jego po śmierci.

Co więcej, Polacy i Polki, którzy zawarli związek zagranicą, w Polsce pozbawiani są wszelkich praw. Polskie prawo nie uznaje w takich sytuacji nawet ich rodzicielstwa. Jeżeli Polak lub Polka zawarli związek z obywatelem spoza Unii Europejskiej, to osobie tej może być odmówiony wjazd do Polski wraz z mężem/żoną.

Chcemy, aby w Polsce wprowadzone zostały odpowiednie rozwiązania prawne, które zabezpieczą życie rodzin tworzonych przez osoby nieheteroseksualne. Od lat aktywnie działamy na rzecz wprowadzenia ustawy o związkach partnerskich. Prowadzimy też sprawy sądowe, które mają za zadanie pokazać luki funkcjonowania obecnego systemu prawnego, zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej.

Więcej informacji wkrótce.

24 listopada 2015
Przy obecnym układzie sił politycznych wprowadzenie związków partnerskich w Polsce wydaje się być niemożliwe. Dlatego prawnicy tworzący Koalicję na Rzecz Związków Partnerskich zdecy[...]
19 listopada 2015
W Dzień Praw Dziecka, 20 listopada w Trójmieście rozpocznie się trwający trzy dni VI Festiwal Tęczowych Rodzin. Wydarzeniem tegorocznej edycji będzie inauguracja kampanii społecznej „[...]
21 października 2015
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wydał orzeczenie, w którym uznał, że pozostawanie w stałym związku jednopłciowym nie stanowi ważnego powodu do zmiany nazwiska. Oznacza to, że[...]
04 sierpnia 2015
Za 123 przeciw 263 posłów i posłanek - taki wyniki miało dzisiejsze głosowanie w sprawie dopuszczenia do pierwszego czytania ustawy o związkach partnerskich. W Sejmie obecni byli przedsta[...]
22 lipca 2015
21 lipca Europejski Trybunał Praw Człowieka zrobił kolejny historyczny krok na drodze do równouprawnienia. W orzeczeniu w sprawie Oliari i inni przeciwko Włochom Trybunał negatywnie oceni[...]