Oprócz działań już opisanych, prowadzimy także szereg innych akcji i prac. Należą do nich m.in. wspieranie innych organizacji pozarządowych (zarówno w kwestii niedyskryminowania ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową, jak i rozwoju zasobów do działań na rzecz praw człowieka), pomoc prawna i psychologiczna, oraz pomoc w badaniach naukowych.

Organizujemy warsztaty i szkolenia dla aktywistów i aktywistek, wspieramy działalność m.in. Fundacji Replika, oferujemy matronaty ciekawym inicjatywom.

Zajmujemy się także rozwijaniem ruchu LGBT na wschodzie Europy, w szczególności w Białorusi. Pomagamy uchodźcom, którzy szukają schronienia w Polsce, gdyż w krajach, z których pochodzą, za nieheteroseksualność lub transpłciowość grozi kara śmierci lub więzienia. Prowadzimy działania rzecznicze na poziomie Unii Europejskiej, Rady Europy i ONZ, gdzie sprawozdajemy sytuację w Polsce oraz wywiązywanie się (lub nie) polskiego rządu z międzynarodowych zobowiązań.

04 maja 2022
Jesteś kobietą transpłciową, masz ochotę na zabawę z makijażem, ale nie wiesz jak się za to zabrać? A może jesteś kobietą transpłciową, której znudził się już codzienny make[...]
26 kwietnia 2022
Pierwszy raz w historii polskich kampanii społecznych w jednym spocie wzięło udział aż 12 lesbijek, które odpowiedziały na jedno i to samo pytanie: “Co dziś powiedziałabyś młodszej[...]
06 kwietnia 2022
Osobom LGBT+ w Polsce należą się równe prawa - po prostu! Dołącz do naszej wspólnej walki - przekaż swój 1% na Kampanię Przeciw Homofobii. Niech miłość zwycięży! Jak to zrobi[...]
05 kwietnia 2022
[UKR Гортай вниз для української версії / For ENG scroll down] Kolejną pula grantów w ramach Funduszu Rainbow Beyond Borders! Do 10.000 zł mogą uzyska[...]
31 marca 2022
  Widzialność to dla mnie możliwość mówienia o tym, kim jestem bez strachu przed odrzuceniem i przemocą – mówi Alex, jeden z bohaterów kampanii społecznej #JestemPrzeciwTran[...]
22 marca 2022
Jak żyje się tęczowym rodzinom w Polsce? Czy dzieci par jednopłciowych mają szansę bez kłopotu otrzymać dokumenty tożsamości odzwierciedlające rzeczywistość? Co prawo Unii Europejs[...]