Oprócz działań już opisanych, prowadzimy także szereg innych akcji i prac. Należą do nich m.in. wspieranie innych organizacji pozarządowych (zarówno w kwestii niedyskryminowania ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową, jak i rozwoju zasobów do działań na rzecz praw człowieka), pomoc prawna i psychologiczna, oraz pomoc w badaniach naukowych.

Organizujemy warsztaty i szkolenia dla aktywistów i aktywistek, wspieramy działalność m.in. Fundacji Replika, oferujemy matronaty ciekawym inicjatywom.

Zajmujemy się także rozwijaniem ruchu LGBT na wschodzie Europy, w szczególności w Białorusi. Pomagamy uchodźcom, którzy szukają schronienia w Polsce, gdyż w krajach, z których pochodzą, za nieheteroseksualność lub transpłciowość grozi kara śmierci lub więzienia. Prowadzimy działania rzecznicze na poziomie Unii Europejskiej, Rady Europy i ONZ, gdzie sprawozdajemy sytuację w Polsce oraz wywiązywanie się (lub nie) polskiego rządu z międzynarodowych zobowiązań.

31 grudnia 2015
Z mównicy sejmowej wybrzmiały złowrogo brzmiące słowa propaganda homoseksualizmu. Debata nie tyczyła się, jak można by podejrzewać, ustawy o związkach partnerskich. To posłanka Barba[...]
24 grudnia 2015
Z powodu przerwy zimowej w dniach 24 grudnia – 4 stycznia biuro Kampanii Przeciw Homofobii będzie nieczynne. Zapraszamy do kontaktu mailowego: sprawy ogólne – [email protected] pom[...]
18 grudnia 2015
Kampania Przeciw Homofobii od blisko 15 lat działa na rzecz Polski otwartej, akceptującej i traktującej wszystkich sprawiedliwie oraz z godnością. Działając na rzecz osób LGBT (lesbijek[...]
15 grudnia 2015
Z dumą informujemy, że prezes KPH został wybrany skarbnikiem ILGA-Europe – międzynarodowego stowarzyszenia zrzeszającego europejskie organizacje pozarządowe działające na rzecz równo[...]
03 listopada 2015
Jak się rozmawia z osobą głucho-niewidomą? Gdzie można zjeść koszerny obiad? Czym dla osób homoseksualnych jest coming out? Te i inne pytania będzie można zadać gościom Żywej Bibli[...]
26 października 2015
Michał Kwiatkowski przebojem „Never Ending Story” wygrał 8. odcinek programu „Twoja twarz brzmi znajomo”. Nagrodę w wysokości 10.000 zł. przekazał Kampanii Przeciw Homofobii. B[...]