Oprócz działań już opisanych, prowadzimy także szereg innych akcji i prac. Należą do nich m.in. wspieranie innych organizacji pozarządowych (zarówno w kwestii niedyskryminowania ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową, jak i rozwoju zasobów do działań na rzecz praw człowieka), pomoc prawna i psychologiczna, oraz pomoc w badaniach naukowych.

Organizujemy warsztaty i szkolenia dla aktywistów i aktywistek, wspieramy działalność m.in. Fundacji Replika, oferujemy matronaty ciekawym inicjatywom.

Zajmujemy się także rozwijaniem ruchu LGBT na wschodzie Europy, w szczególności w Białorusi. Pomagamy uchodźcom, którzy szukają schronienia w Polsce, gdyż w krajach, z których pochodzą, za nieheteroseksualność lub transpłciowość grozi kara śmierci lub więzienia. Prowadzimy działania rzecznicze na poziomie Unii Europejskiej, Rady Europy i ONZ, gdzie sprawozdajemy sytuację w Polsce oraz wywiązywanie się (lub nie) polskiego rządu z międzynarodowych zobowiązań.

09 listopada 2016
Wyniki wyborów prezydenckich w USA, podobnie jak Brexit, dotyczą nas wszystkich. Nie tylko ze względu na relacje międzynarodowe i ważną rolę organizacji takich jak ONZ czy NATO w kontek[...]
19 października 2016
Warszawa, dnia 18 października 2016 r. Do: Szanowna Pani Izabela Kloc Przewodnicząca Komisji ds. Unii Europejskiej Sejmu RP Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa   APEL W związku z [...]
31 lipca 2016
12 sierpnia do polskich kin wejdzie film „Nowy świat” opowiadający trzy poruszające historie trójki młodych ludzi, którzy próbują odnaleźć swoje miejsce w lepszym świecie… w Po[...]
06 lipca 2016
Kampania Przeciw Homofobii już po raz drugi weźmie udział w Przystanku Woodstock. W piątek i sobotę (15 – 16.07) zespół KPH znajdziecie w Domu Bez Hejtu na wzgórzu ASP, gdzie poprzez[...]
01 lipca 2016
Badacze związani z Wydziałem Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego przeprowadzają obecnie anonimowe internetowe badanie dotyczące problemów seksualnych polskich mężcz[...]
22 czerwca 2016
Podczas ostatniego posiedzenia Rady Unii Europejskiej wszystkie kraje członkowskie, w tym również Polska, opowiedziały się za przyjęciem konkluzji dotyczącej równego traktowania osób[...]