Oprócz działań już opisanych, prowadzimy także szereg innych akcji i prac. Należą do nich m.in. wspieranie innych organizacji pozarządowych (zarówno w kwestii niedyskryminowania ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową, jak i rozwoju zasobów do działań na rzecz praw człowieka), pomoc prawna i psychologiczna, oraz pomoc w badaniach naukowych.

Organizujemy warsztaty i szkolenia dla aktywistów i aktywistek, wspieramy działalność m.in. Fundacji Replika, oferujemy matronaty ciekawym inicjatywom.

Zajmujemy się także rozwijaniem ruchu LGBT na wschodzie Europy, w szczególności w Białorusi. Pomagamy uchodźcom, którzy szukają schronienia w Polsce, gdyż w krajach, z których pochodzą, za nieheteroseksualność lub transpłciowość grozi kara śmierci lub więzienia. Prowadzimy działania rzecznicze na poziomie Unii Europejskiej, Rady Europy i ONZ, gdzie sprawozdajemy sytuację w Polsce oraz wywiązywanie się (lub nie) polskiego rządu z międzynarodowych zobowiązań.

31 grudnia 2016
2016 rok był dla zespołu Kampanii Przeciw Homofobii bardzo pracowity. Podjęliśmy szereg działań zmierzających do równouprawnienia gejów, lesbijek, osób biseksualnych i transpłciowych[...]
23 grudnia 2016
W związku z doniesieniami medialnymi o postawieniu zarzutów Dariuszowi Michalczewskiemu o naruszenie nietykalności cielesnej i znieważenia swojej żony, Kampania Przeciw Homofobii chce wyra[...]
07 grudnia 2016
Kampania Przeciw Homofobii dołączyła do sygnatariuszy pisma do Senatorów RP, w którym organizacje pozarządowe apelują o zatrzymanie dalszych prac nad ustawą nowelizującą prawo o zgrom[...]
29 listopada 2016
Wystartowała kolejna edycja największego w Polsce badania poświęconego osobom homo- i biseksualnym, transpłciowym oraz aseksualnym - „Sytuacja społeczna osób LGBTA”. Pomóż nam zdia[...]
23 listopada 2016
Oświadczenie ws. wystąpienia Gerarda van den Aardwega na Kongresie Społecznym ESK we Wrocławiu W dniach 25-27 listopada 2016 r odbędzie się we Wrocławiu Kongres Społeczny organizowany[...]
09 listopada 2016
Wyniki wyborów prezydenckich w USA, podobnie jak Brexit, dotyczą nas wszystkich. Nie tylko ze względu na relacje międzynarodowe i ważną rolę organizacji takich jak ONZ czy NATO w kontek[...]