Oprócz działań już opisanych, prowadzimy także szereg innych akcji i prac. Należą do nich m.in. wspieranie innych organizacji pozarządowych (zarówno w kwestii niedyskryminowania ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową, jak i rozwoju zasobów do działań na rzecz praw człowieka), pomoc prawna i psychologiczna, oraz pomoc w badaniach naukowych.

Organizujemy warsztaty i szkolenia dla aktywistów i aktywistek, wspieramy działalność m.in. Fundacji Replika, oferujemy matronaty ciekawym inicjatywom.

Zajmujemy się także rozwijaniem ruchu LGBT na wschodzie Europy, w szczególności w Białorusi. Pomagamy uchodźcom, którzy szukają schronienia w Polsce, gdyż w krajach, z których pochodzą, za nieheteroseksualność lub transpłciowość grozi kara śmierci lub więzienia. Prowadzimy działania rzecznicze na poziomie Unii Europejskiej, Rady Europy i ONZ, gdzie sprawozdajemy sytuację w Polsce oraz wywiązywanie się (lub nie) polskiego rządu z międzynarodowych zobowiązań.

21 kwietnia 2021
„Powiedz stop homofobii- przekaż 1% na KPH” - to hasło zainspirowało nas do zorganizowania akcji, która polega na fotografowaniu się z tabliczkami imitującymi znaki drogowe STOP. Zapr[...]
08 kwietnia 2021
Ponad 40 organizacji społecznych działających na rzecz praw osób LGBT+ domaga się wprowadzenia zmian w formularzu Spisu Powszechnego. Jak czytamy w piśmie adresowanym do prezesa GUS, form[...]
31 marca 2021
Widzialni pokazujemy, że nie dajemy wymazać naszego istnienia – mówi Marek, jeden z bohaterów kampanii społecznej #JestemPrzeciwTransfobii. W Dniu Widzialności Osób Transpłciowych KPH[...]
16 marca 2021
Nagonka na osoby LGBT w Polsce przybrała na sile. Strefy wolne od LGBT, projekt ustawy zakazującej marszów równości, brak równych praw, przemoc motywowana homofobią i transfobią - to po[...]
11 marca 2021
Parlament Europejski przyjął dzisiaj (11 marca) rezolucję ogłaszającą całą Unię Europejską "Strefą wolności dla osób LGBTIQ. Za przyjęciem rezolucji głosowało 492 europosłanek [...]
10 marca 2021
Dyskusja w Europarlamencie dotycząca rezolucji ogłaszającej Unię Europejską “Strefą wolności dla osób LGBTIQ” za nami. W czasie trwającej godzinę debaty głos zabrało 32 europos[...]