Oprócz działań już opisanych, prowadzimy także szereg innych akcji i prac. Należą do nich m.in. wspieranie innych organizacji pozarządowych (zarówno w kwestii niedyskryminowania ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową, jak i rozwoju zasobów do działań na rzecz praw człowieka), pomoc prawna i psychologiczna, oraz pomoc w badaniach naukowych.

Organizujemy warsztaty i szkolenia dla aktywistów i aktywistek, wspieramy działalność m.in. Fundacji Replika, oferujemy matronaty ciekawym inicjatywom.

Zajmujemy się także rozwijaniem ruchu LGBT na wschodzie Europy, w szczególności w Białorusi. Pomagamy uchodźcom, którzy szukają schronienia w Polsce, gdyż w krajach, z których pochodzą, za nieheteroseksualność lub transpłciowość grozi kara śmierci lub więzienia. Prowadzimy działania rzecznicze na poziomie Unii Europejskiej, Rady Europy i ONZ, gdzie sprawozdajemy sytuację w Polsce oraz wywiązywanie się (lub nie) polskiego rządu z międzynarodowych zobowiązań.

24 lutego 2016
24 lutego Kampania Przeciw Homofobii spotkała się z Pełnomocnikiem Rządu ds. Równego Traktowania, Wojciechem Kaczmarczykiem. Było to pierwsze spotkanie nowego Pełnomocnika z  organizacj[...]
21 lutego 2016
Walne Zgromadzenie stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii wybrało nowy zarząd. Prezesem KPH po raz kolejny został Chaber. Nie zmienili się również wiceprezeska KPH i sekretarz zarządu[...]
26 stycznia 2016
Festiwal Równe Prawa do Miłości odbędzie się w tym roku już po raz dziesiąty. Między 12 a 21 lutego mieszkańcy i mieszkanki Warszawy będą mieli możliwość wzięcia udziału w ponad[...]
14 stycznia 2016
Kampania Przeciw Homofobia dołączyła do grupy ngosów wspierających benefit na Manifę – ogólnopolską manifestację organizowaną od 16 lat w związku z Dniem Kobiet. Impreza, której m[...]
31 grudnia 2015
Z mównicy sejmowej wybrzmiały złowrogo brzmiące słowa propaganda homoseksualizmu. Debata nie tyczyła się, jak można by podejrzewać, ustawy o związkach partnerskich. To posłanka Barba[...]
24 grudnia 2015
Z powodu przerwy zimowej w dniach 24 grudnia – 4 stycznia biuro Kampanii Przeciw Homofobii będzie nieczynne. Zapraszamy do kontaktu mailowego: sprawy ogólne – [email protected] pom[...]