Oprócz działań już opisanych, prowadzimy także szereg innych akcji i prac. Należą do nich m.in. wspieranie innych organizacji pozarządowych (zarówno w kwestii niedyskryminowania ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową, jak i rozwoju zasobów do działań na rzecz praw człowieka), pomoc prawna i psychologiczna, oraz pomoc w badaniach naukowych.

Organizujemy warsztaty i szkolenia dla aktywistów i aktywistek, wspieramy działalność m.in. Fundacji Replika, oferujemy matronaty ciekawym inicjatywom.

Zajmujemy się także rozwijaniem ruchu LGBT na wschodzie Europy, w szczególności w Białorusi. Pomagamy uchodźcom, którzy szukają schronienia w Polsce, gdyż w krajach, z których pochodzą, za nieheteroseksualność lub transpłciowość grozi kara śmierci lub więzienia. Prowadzimy działania rzecznicze na poziomie Unii Europejskiej, Rady Europy i ONZ, gdzie sprawozdajemy sytuację w Polsce oraz wywiązywanie się (lub nie) polskiego rządu z międzynarodowych zobowiązań.

26 sierpnia 2015
Kampania Przeciw Homofobii jako organizacja pożytku publicznego ma możliwość uzyskania 1% podatku osób prywatnych. Od 9 lat pula przekazywanych nam pieniędzy stale rośnie. W tym roku prz[...]
28 lipca 2015
Szanowni Państwo, w imieniu Kampanii Przeciw Homofobii, ogólnopolskiej organizacji pożytku publicznego działającej na rzecz równouprawnienia osób homo- i biseksualnych oraz transpłciow[...]
21 lipca 2015
Oświadczenie Kampanii Przeciw Homofobii w sprawie niepokojącej treści haseł propagowanych w trakcie XV Rodzinnego Zlotu Turystycznego, Akcji Wyborczej Polaków na Litwie (AWPL) oraz Związk[...]
21 lipca 2015
Przystanek Woodstock  to przede wszystkim muzyka, ale nie tylko. Poza zespołami muzycznymi z całego świata na festiwalu w Kostrzynie nad Odrą goszczą również aktywiści i aktywistki z o[...]
15 lipca 2015
W wyniku pozytywnej decyzji Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców obywatel Maroka, który opuścił kraj pochodzenia z obawy przed prześladowaniami motywowanymi orientacją seksualną, otrzymał sta[...]