Oprócz działań już opisanych, prowadzimy także szereg innych akcji i prac. Należą do nich m.in. wspieranie innych organizacji pozarządowych (zarówno w kwestii niedyskryminowania ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową, jak i rozwoju zasobów do działań na rzecz praw człowieka), pomoc prawna i psychologiczna, oraz pomoc w badaniach naukowych.

Organizujemy warsztaty i szkolenia dla aktywistów i aktywistek, wspieramy działalność m.in. Fundacji Replika, oferujemy matronaty ciekawym inicjatywom.

Zajmujemy się także rozwijaniem ruchu LGBT na wschodzie Europy, w szczególności w Białorusi. Pomagamy uchodźcom, którzy szukają schronienia w Polsce, gdyż w krajach, z których pochodzą, za nieheteroseksualność lub transpłciowość grozi kara śmierci lub więzienia. Prowadzimy działania rzecznicze na poziomie Unii Europejskiej, Rady Europy i ONZ, gdzie sprawozdajemy sytuację w Polsce oraz wywiązywanie się (lub nie) polskiego rządu z międzynarodowych zobowiązań.

06 kwietnia 2022
Osobom LGBT+ w Polsce należą się równe prawa - po prostu! Dołącz do naszej wspólnej walki - przekaż swój 1% na Kampanię Przeciw Homofobii. Niech miłość zwycięży! Jak to zrobi[...]
05 kwietnia 2022
  [UKR Гортай вниз для української версії / For ENG scroll down]   Fundusz Rainbow Beyond Borders jest inicjatywą Kampanii Przeciw Homofobii. Jego [...]
31 marca 2022
  Widzialność to dla mnie możliwość mówienia o tym, kim jestem bez strachu przed odrzuceniem i przemocą – mówi Alex, jeden z bohaterów kampanii społecznej #JestemPrzeciwTran[...]
22 marca 2022
Jak żyje się tęczowym rodzinom w Polsce? Czy dzieci par jednopłciowych mają szansę bez kłopotu otrzymać dokumenty tożsamości odzwierciedlające rzeczywistość? Co prawo Unii Europejs[...]
15 marca 2022
Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza w sprawie wytoczonej organizacji przez scenarzystkę i byłą nauczycielkę Martę Konarz[...]
09 marca 2022
[UKR Гортай вниз для української версії / For ENG scroll down]   W Ukrainie trwa wojna. 24 lutego nasze sąsiadki i sąsiedzi zostali zaatakowanai przez R[...]