Oprócz działań już opisanych, prowadzimy także szereg innych akcji i prac. Należą do nich m.in. wspieranie innych organizacji pozarządowych (zarówno w kwestii niedyskryminowania ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową, jak i rozwoju zasobów do działań na rzecz praw człowieka), pomoc prawna i psychologiczna, oraz pomoc w badaniach naukowych.

Organizujemy warsztaty i szkolenia dla aktywistów i aktywistek, wspieramy działalność m.in. Fundacji Replika, oferujemy matronaty ciekawym inicjatywom.

Zajmujemy się także rozwijaniem ruchu LGBT na wschodzie Europy, w szczególności w Białorusi. Pomagamy uchodźcom, którzy szukają schronienia w Polsce, gdyż w krajach, z których pochodzą, za nieheteroseksualność lub transpłciowość grozi kara śmierci lub więzienia. Prowadzimy działania rzecznicze na poziomie Unii Europejskiej, Rady Europy i ONZ, gdzie sprawozdajemy sytuację w Polsce oraz wywiązywanie się (lub nie) polskiego rządu z międzynarodowych zobowiązań.

21 października 2015
O związkach partnerskich, równości małżeńskiej, kodeksie karnym i edukacji rozmawiali przedstawiciele i przedstawicielki czterech partii, którzy 14 października wzięli udział w debaci[...]
20 października 2015
Rada Ministrów po raz pierwszy w swojej historii oficjalnie opowiada się przeciwko homofobii w sporcie przyjmując „Program Rozwoju Sportu do roku 2020”. Z treści dokumentu wynika, że[...]
13 października 2015
  Cztery! To liczba komitetów partii politycznych startujących w tegorocznych wyborach parlamentarnych, które w swoim programie posiadają postulat wprowadzenia związków partnerski[...]
06 października 2015
Marsz Nieprzyzwolenia rozświetli 10 października Warszawę, by zwrócić uwagę na skalę przemocy seksualnej – w relacjach intymnych i zawodowych, szkolnictwie (wyższym), kulturze, przest[...]
30 września 2015
Warszawa, dn. 30.09.2015 r. Prezydent RP Andrzej Duda Szanowny Panie Prezydencie, w imieniu Kampanii Przeciw Homofobii, ogólnopolskiej organizacji pożytku publicznego pracującej od blisk[...]
29 września 2015
„Prawa człowieka, a nie światopogląd!” to hasło 7. Marszu Równości, który 3 października odbędzie się we Wrocławiu. Wydarzeniu matronuje Kampania Przeciw Homofobii. Wyjdziemy [...]