Oprócz działań już opisanych, prowadzimy także szereg innych akcji i prac. Należą do nich m.in. wspieranie innych organizacji pozarządowych (zarówno w kwestii niedyskryminowania ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową, jak i rozwoju zasobów do działań na rzecz praw człowieka), pomoc prawna i psychologiczna, oraz pomoc w badaniach naukowych.

Organizujemy warsztaty i szkolenia dla aktywistów i aktywistek, wspieramy działalność m.in. Fundacji Replika, oferujemy matronaty ciekawym inicjatywom.

Zajmujemy się także rozwijaniem ruchu LGBT na wschodzie Europy, w szczególności w Białorusi. Pomagamy uchodźcom, którzy szukają schronienia w Polsce, gdyż w krajach, z których pochodzą, za nieheteroseksualność lub transpłciowość grozi kara śmierci lub więzienia. Prowadzimy działania rzecznicze na poziomie Unii Europejskiej, Rady Europy i ONZ, gdzie sprawozdajemy sytuację w Polsce oraz wywiązywanie się (lub nie) polskiego rządu z międzynarodowych zobowiązań.

18 sierpnia 2022
Znamy osoby nominowane do Koron Równości 2022 - nagród uznawanych za najbardziej prestiżowe wyróżnienie w Polsce, jakie można otrzymać w wyniku działalności na rzecz społeczności LG[...]
03 sierpnia 2022
[UKR Гортай вниз для української версії / For ENG scroll down] Kolejna pula grantów w ramach Funduszu Rainbow Beyond Borders Do 10.000 zł mogą uzyskać [...]
01 sierpnia 2022
7 sierpnia 2022 roku, czyli dokładnie dwa lata od Tęczowej Nocy, do sieci trafi "7-My Sierpnia" - film opowiadający historie osób brutalnie zatrzymanych przez policję w czasie demonstracji[...]
19 lipca 2022
W tym roku Kampania Przeciw Homofobii po raz czwarty przyzna Korony Równości – nagrody dla osób, które przez ostatnie 12 miesięcy działały szczególnie aktywnie na rzecz społeczności[...]
12 lipca 2022
7 lipca Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Marcin Wiącek spotkał się z organizacjami społecznymi działającymi na rzecz osób LGBT+ w ramach inicjatywy “Nasz Rzecznik”. W wyniku spotka[...]
11 lipca 2022
Walne Zgromadzenie stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii wybrało nowy zarząd. Anna Maria Szymkowiak, Urszula Jakubowska, Agnieszka Kulikowska, Marcin Rodzinka, Dorota Stobiecka i Szczepan[...]