Aż 30% przemocy fizycznej ma miejsce w szkole, aż 70% młodzieży LGBT doświadcza przemocy. Nauczyciele i nauczycielki często nie potrafią radzić sobie z homo- i transfobiczną przemocą rówieśniczą. Nie mają też odpowiedniego przygotowania, aby o nieheteroseksualności czy transpłciowości mówić w klasie.

W programach nauczania nie są wskazane wprost treści równościowe, antydyskryminacyjne czy nawet rzetelne informacje o orientacjach seksualnych i tożsamościach płciowych. Nadal w podręcznikach zdarzają się przekłamane informacje dotyczące seksualności.

Pracujemy, aby to wszystko zmienić. Organizujemy kampanie społeczne wspierające młodzież oraz warsztaty i szkolenia dla kadry pedagogicznej. Odwiedzamy szkoły i pracujemy z nimi. Robimy badania, których wyniki prezentujemy decydentom i decydentkom, aby zmienić polskie prawo na poziomie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

14 maja 2019
W połowie czerwca Kampania Przeciw Homofobii skonfrontuje się w sądzie z tygodnikiem „Do Rzeczy”. Sprawa dotyczy Tęczowego Piątku i listy szkół biorących w nim udział, której KPH [...]
08 kwietnia 2019
Koalicja na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej i Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej opublikowało list poparcia dla postulatów środokowiska nauczycielskiego. Pod listem podpisało si[...]
25 lutego 2019
                                                                             Warszawa, dnia 25.02.2019 r.  [...]
14 grudnia 2018
Jesteś osobą interpłciową? Jesteś osobą, która urodziła się z ciałem posiadającym nietypowe cechy płciowe? Zdiagnozowano u Ciebie wrodzony przerost nadnerczy, niewrażliwość na an[...]
06 grudnia 2018
„Mowa nienawiści – opór i przeciwdziałanie” – taki tytuł nosi konferencja odbywająca się 10 grudnia w Kolegium Artes Liberales UW w Warszawie. Wśród panelistów i panelistek, kt[...]
26 listopada 2018
Czy świat, w którym żyjemy, ma pozwalać trzynastolatkom bać się, że nie dożyją jutra? - pyta uczennica Natalia Ministrę Edukacji, Annę Zalewską. To fragment jednego z 806 listów [...]