Aż 30% przemocy fizycznej ma miejsce w szkole, aż 70% młodzieży LGBT doświadcza przemocy. Nauczyciele i nauczycielki często nie potrafią radzić sobie z homo- i transfobiczną przemocą rówieśniczą. Nie mają też odpowiedniego przygotowania, aby o nieheteroseksualności czy transpłciowości mówić w klasie.

W programach nauczania nie są wskazane wprost treści równościowe, antydyskryminacyjne czy nawet rzetelne informacje o orientacjach seksualnych i tożsamościach płciowych. Nadal w podręcznikach zdarzają się przekłamane informacje dotyczące seksualności.

Pracujemy, aby to wszystko zmienić. Organizujemy kampanie społeczne wspierające młodzież oraz warsztaty i szkolenia dla kadry pedagogicznej. Odwiedzamy szkoły i pracujemy z nimi. Robimy badania, których wyniki prezentujemy decydentom i decydentkom, aby zmienić polskie prawo na poziomie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

11 lutego 2016
Prawidłowo funkcjonująca szkoła to taka, w której każdy uczeń i uczennica czuje się bezpiecznie, chodzi do niej z przyjemnością i bez obawy, że spotka się z przemocą lub dyskryminac[...]
10 lutego 2016
Konferencja „Równa szkoła - bez dyskryminacji i przemocy” organizowana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i Kampanię Przeciw Homofobii odbędzie się w dn. 11-12 lutego w Warszawie.[...]
15 stycznia 2016
Związek Nauczycielstwa Polskiego i Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii zapraszają do uczestnictwa w konferencji „Równa szkoła - bez dyskryminacji i przemocy”. Konferencja odbędzi[...]
18 listopada 2015
Nie dla cenzury na uczelniach wyższych! W imieniu Kampanii Przeciw Homofobii, ogólnopolskiej organizacji działającej na rzecz równouprawnienia osób LGBT (lesbijek, gejów, osoby biseks[...]
14 października 2015
Dzisiaj obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej - święto nauczycieli i nauczycielek, święto osób, które pełnią niezwykle ważną rolę życiowych przewodników i przewodniczek przekazując[...]
01 września 2015
1 września to początek nowego roku szkolnego 2015/2016. Rozpoczyna się on w cieniu dramatu końca ubiegłego roku szkolnego, gdy uczeń gimnazjum doświadczający szkolnych prześladowań, h[...]