Aż 30% przemocy fizycznej ma miejsce w szkole, aż 70% młodzieży LGBT doświadcza przemocy. Nauczyciele i nauczycielki często nie potrafią radzić sobie z homo- i transfobiczną przemocą rówieśniczą. Nie mają też odpowiedniego przygotowania, aby o nieheteroseksualności czy transpłciowości mówić w klasie.

W programach nauczania nie są wskazane wprost treści równościowe, antydyskryminacyjne czy nawet rzetelne informacje o orientacjach seksualnych i tożsamościach płciowych. Nadal w podręcznikach zdarzają się przekłamane informacje dotyczące seksualności.

Pracujemy, aby to wszystko zmienić. Organizujemy kampanie społeczne wspierające młodzież oraz warsztaty i szkolenia dla kadry pedagogicznej. Odwiedzamy szkoły i pracujemy z nimi. Robimy badania, których wyniki prezentujemy decydentom i decydentkom, aby zmienić polskie prawo na poziomie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

05 stycznia 2017
Jedno z najważniejszych wydawnictw prawniczych w Polsce - C.H. Beck - wydało podręcznik zawierający homofobiczne treści. W odpowiedzi Kampania Przeciw Homofobii wyśle wydawnictwu i autoro[...]
19 października 2016
Jesteś nauczycielką lub nauczycielem, który dba o to, aby każdy czuł się w szkole dobrze? Pracujesz w szkole, gdzie każdy może liczyć na wsparcie ze strony kadry, bez względu na orie[...]
11 lipca 2016
Jak radzić sobie z trudnościami, które spotykają nauczycieli i nauczycielki prowadzące zajęcia dotyczące dyskryminacji osób LGBT i równego traktowania?  To temat bezpłatnych warsztat[...]
08 czerwca 2016
W dniach 7-8 czerwca w Rydze odbyło się Sympozjum o Prawach Człowieka i Wartościach w Edukacji organizowane przez Education International. W sympozjum udział wziął ekspert KPH ds. edukac[...]
07 czerwca 2016
Przed nauczycielkami i nauczycielami pierwszy zjazd Akademii Młodego Związkowca ZNP. Tematem przewodnim zjazdu współorganizowanego przez KPH będzie edukacja antydyskryminacyjna. W dniach [...]
18 kwietnia 2016
"Dobre wychowanie - jak stereotypy związane z płcią wpływają na rozwój dziewcząt i chłopców?" to tytuł spotkania organizowanego w ramach 7. edycji LGBT Film Festival. Jednym z panelis[...]