Aż 30% przemocy fizycznej ma miejsce w szkole, aż 70% młodzieży LGBT doświadcza przemocy. Nauczyciele i nauczycielki często nie potrafią radzić sobie z homo- i transfobiczną przemocą rówieśniczą. Nie mają też odpowiedniego przygotowania, aby o nieheteroseksualności czy transpłciowości mówić w klasie.

W programach nauczania nie są wskazane wprost treści równościowe, antydyskryminacyjne czy nawet rzetelne informacje o orientacjach seksualnych i tożsamościach płciowych. Nadal w podręcznikach zdarzają się przekłamane informacje dotyczące seksualności.

Pracujemy, aby to wszystko zmienić. Organizujemy kampanie społeczne wspierające młodzież oraz warsztaty i szkolenia dla kadry pedagogicznej. Odwiedzamy szkoły i pracujemy z nimi. Robimy badania, których wyniki prezentujemy decydentom i decydentkom, aby zmienić polskie prawo na poziomie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

11 lipca 2016
Jak radzić sobie z trudnościami, które spotykają nauczycieli i nauczycielki prowadzące zajęcia dotyczące dyskryminacji osób LGBT i równego traktowania?  To temat bezpłatnych warsztat[...]
08 czerwca 2016
W dniach 7-8 czerwca w Rydze odbyło się Sympozjum o Prawach Człowieka i Wartościach w Edukacji organizowane przez Education International. W sympozjum udział wziął ekspert KPH ds. edukac[...]
07 czerwca 2016
Przed nauczycielkami i nauczycielami pierwszy zjazd Akademii Młodego Związkowca ZNP. Tematem przewodnim zjazdu współorganizowanego przez KPH będzie edukacja antydyskryminacyjna. W dniach [...]
18 kwietnia 2016
"Dobre wychowanie - jak stereotypy związane z płcią wpływają na rozwój dziewcząt i chłopców?" to tytuł spotkania organizowanego w ramach 7. edycji LGBT Film Festival. Jednym z panelis[...]
11 lutego 2016
Prawidłowo funkcjonująca szkoła to taka, w której każdy uczeń i uczennica czuje się bezpiecznie, chodzi do niej z przyjemnością i bez obawy, że spotka się z przemocą lub dyskryminac[...]
10 lutego 2016
Konferencja „Równa szkoła - bez dyskryminacji i przemocy” organizowana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i Kampanię Przeciw Homofobii odbędzie się w dn. 11-12 lutego w Warszawie.[...]