Nasze badania pokazały, że blisko 12% osób nieheteroseksualnych pada ofiarami przemocy fizycznej, zaś blisko połowa psychicznej. Mogą to być pobicia, gwałty i próby gwałtów, atak z bronią, wyzwiska, molestowanie, szantaż, groźby użycia przemocy. Aż 90% osób nie zgłasza takich zdarzeń na policję – często dlatego, że nie wierzą w skuteczność służb ścigania lub boją się doznania z ich strony kolejnych nieprzyjemności.

W polskim Kodeksie karnym przemoc motywowana nienawiścią ścigana jest tylko w odniesieniu do przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub z powodu bezwyznaniowości. Oznacza to, że osoba, która padła ofiarą przemocy ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową musi złożyć wniosek o ściganie z oskarżenia prywatnego, w którym musi samodzielnie wskazać sprawcę.

Od lat współpracujemy z policją i prokuraturą, aby zadbać o odpowiednie traktowanie osób LGBT, które padły ofiarami przestępstw. Szkolimy i publikujemy materiały. Badamy też sytuację społeczną, aby wywrzeć presję na decydentów_tki. Staramy się też o rozszerzenie katalogu motywacji w Kodeksie karnym, aby ofiary mogły dochodzić swoich praw i sprawiedliwości skutecznie.

27 maja 2019
Rezultat wyborów do Europarlamentu nie napawa optymizmem. Otwarcie homofobiczny PiS wygrywa z wynikiem 45,38%, co daje partii Jarosława Kaczyńskiego 27 mandatów. Koalicja Europejska, które[...]
24 maja 2019
We wtorek, 21 maja KPH ogłosiło wstępną listę podpisów pod Europejską Deklaracją Równości. Dzisiaj możliwość składania podpisów pod Deklaracją została zamknięta. Liderem równ[...]
21 maja 2019
„Wiemy kto jest przeciw. Sprawdzamy kto jest za” – powiedziały w marcu organizacje LGBTI i przez dwa miesiące wspólnie z obywatelami zbierały wśród partii i polityków kandydującyc[...]
21 maja 2019
Sojusz Lewicy Demokratycznej wraz z kandydującą z jego listy Inicjatywą Feministyczną dołączył dzisiaj do sygnatariuszy Europejskiej Deklaracji Równości, czyli zbioru zobowiązań wy[...]
20 maja 2019
„Wiemy kto jest przeciw. Sprawdzamy kto jest za” – powiedziały w marcu organizacje LGBT i przez dwa miesiące zbierały wśród partii i polityków kandydujących do Europarlamentu podpi[...]
16 maja 2019
Lewica Razem- czyli Partia Razem, Ruch Sprawiedliwości Społecznej i Unia Pracy- podpisała dzisiaj ComeOut- Europejską Deklarację Równości. Lewica Razem zobowiązuje się tym samym do [...]