Nasze badania pokazały, że blisko 12% osób nieheteroseksualnych pada ofiarami przemocy fizycznej, zaś blisko połowa psychicznej. Mogą to być pobicia, gwałty i próby gwałtów, atak z bronią, wyzwiska, molestowanie, szantaż, groźby użycia przemocy. Aż 90% osób nie zgłasza takich zdarzeń na policję – często dlatego, że nie wierzą w skuteczność służb ścigania lub boją się doznania z ich strony kolejnych nieprzyjemności.

W polskim Kodeksie karnym przemoc motywowana nienawiścią ścigana jest tylko w odniesieniu do przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub z powodu bezwyznaniowości. Oznacza to, że osoba, która padła ofiarą przemocy ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową musi złożyć wniosek o ściganie z oskarżenia prywatnego, w którym musi samodzielnie wskazać sprawcę.

Od lat współpracujemy z policją i prokuraturą, aby zadbać o odpowiednie traktowanie osób LGBT, które padły ofiarami przestępstw. Szkolimy i publikujemy materiały. Badamy też sytuację społeczną, aby wywrzeć presję na decydentów_tki. Staramy się też o rozszerzenie katalogu motywacji w Kodeksie karnym, aby ofiary mogły dochodzić swoich praw i sprawiedliwości skutecznie.

28 października 2020
Protestując pamiętaj o swoim bezpieczeństwie i przysługujących ci prawach. Zapoznaj się z instrukcją, dzięki której dowiesz się: jak przygotować się na demonstrację, co ci wolno a [...]
08 października 2020
Aktywistka LGBT, która w czwartek (8 października) rano została zatrzymana przez policję opuściła budynek Prokuratury. Do zatrzymania doszło w związku z akcją protestacyjną pod MEN, k[...]
06 października 2020
Komentarz Kampanii Przeciw Homofobii dotyczący informacji opublikowanej przez Rzeczpospolitą, która donosi, że posłowie PiS poparli projekt nowelizacji Kodeksu karnego, której konsekwencj[...]
22 września 2020
We wtorek, 22 września na fasadzie budynku głównej siedziby Komisji Europejskiej w Brukseli z inicjatywy All Out i Kampanii Przeciw Homofobii wyświetlone zostały tęczowe hasła dot.  st[...]
22 września 2020
Petycja ws. stref wolnych od LGBT i homofobicznej nagonki w Polsce została dzisiaj złożona na ręce unijnej Komisarz ds. Równości Heleny Dalli. Wezwanie do podjęcia przez unijne instytucj[...]
21 września 2020
We wtorek, 22 września przedstawiciele All Out i Kampanii Przeciw Homofobii złożą na ręce unijnej Komisarz ds. Równości, Heleny Dalli petycję podpisaną przez 300.000 Europejek i Europe[...]