Nasze badania pokazały, że blisko 12% osób nieheteroseksualnych pada ofiarami przemocy fizycznej, zaś blisko połowa psychicznej. Mogą to być pobicia, gwałty i próby gwałtów, atak z bronią, wyzwiska, molestowanie, szantaż, groźby użycia przemocy. Aż 90% osób nie zgłasza takich zdarzeń na policję – często dlatego, że nie wierzą w skuteczność służb ścigania lub boją się doznania z ich strony kolejnych nieprzyjemności.

W polskim Kodeksie karnym przemoc motywowana nienawiścią ścigana jest tylko w odniesieniu do przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub z powodu bezwyznaniowości. Oznacza to, że osoba, która padła ofiarą przemocy ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową musi złożyć wniosek o ściganie z oskarżenia prywatnego, w którym musi samodzielnie wskazać sprawcę.

Od lat współpracujemy z policją i prokuraturą, aby zadbać o odpowiednie traktowanie osób LGBT, które padły ofiarami przestępstw. Szkolimy i publikujemy materiały. Badamy też sytuację społeczną, aby wywrzeć presję na decydentów_tki. Staramy się też o rozszerzenie katalogu motywacji w Kodeksie karnym, aby ofiary mogły dochodzić swoich praw i sprawiedliwości skutecznie.

04 marca 2021
Organizacje społeczne otworzyły pierwsze w Warszawie mieszkanie interwencyjne dla młodych osób LGBT w kryzysie bezdomności. Mieszkanie działa i ma już pierwszych lokatorów - informują [...]
02 marca 2021
Niewinne - usłyszały dzisiaj na ostatniej rozprawie sądowej trzy aktywistki - Joanna Gzyra-Iskandar, Anna Prus i Elżbieta Podleśna - którym zostały postawione zarzuty obrazy uczuć relig[...]
01 marca 2021
Trzem aktywistkom - Joannie Gzyrze - Iskandar, Elżbiecie Podleśnej i Annie Prus - grożą 2 lata więzienia za naklejki z Matką Boską w tęczowej aureoli. Sprawa stała się głośna, gdy [...]
20 lutego 2021
W październiku 2020 roku media społecznościowe obiegła informacja o wepchnięciu na tory tramwajowe aktywisty LGBT z kolektywu "Stop Bzdurom". I o ile nikogo nie zdziwił fakt zaoferowania [...]
08 grudnia 2020
Sąd Najwyższy nie uwzględnił apelacji KPH ws. drukarza z Łodzi. Jednocześnie w wydanym 8 grudnia orzeczeniu sędziowie SN zwrócili uwagę na budzące poważne zastrzeżenie zaangażowani[...]
03 listopada 2020
Kampania Przeciw Homofobii razem z Amnesty International, Freemuse, Front Line Defenders, Human Rights Watch oraz ILGA-Europe wystosowały wspólne oświadczenie w sprawie działaczek bezpodsta[...]