Nasze badania pokazały, że blisko 12% osób nieheteroseksualnych pada ofiarami przemocy fizycznej, zaś blisko połowa psychicznej. Mogą to być pobicia, gwałty i próby gwałtów, atak z bronią, wyzwiska, molestowanie, szantaż, groźby użycia przemocy. Aż 90% osób nie zgłasza takich zdarzeń na policję – często dlatego, że nie wierzą w skuteczność służb ścigania lub boją się doznania z ich strony kolejnych nieprzyjemności.

W polskim Kodeksie karnym przemoc motywowana nienawiścią ścigana jest tylko w odniesieniu do przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub z powodu bezwyznaniowości. Oznacza to, że osoba, która padła ofiarą przemocy ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową musi złożyć wniosek o ściganie z oskarżenia prywatnego, w którym musi samodzielnie wskazać sprawcę.

Od lat współpracujemy z policją i prokuraturą, aby zadbać o odpowiednie traktowanie osób LGBT, które padły ofiarami przestępstw. Szkolimy i publikujemy materiały. Badamy też sytuację społeczną, aby wywrzeć presję na decydentów_tki. Staramy się też o rozszerzenie katalogu motywacji w Kodeksie karnym, aby ofiary mogły dochodzić swoich praw i sprawiedliwości skutecznie.

22 września 2015
Powiedź stop agresji i przemocy wobec osób LGBT! Weź udział w badaniu Kampanii Przeciw Homofobii – wypełnij ankietę i wspólnie z nami buduj bezpieczną Polskę wolną od homo- i transf[...]
15 września 2015
„Jest całkiem spoko, jak na Żyda”, „A ten pedał też tam będzie?”, „Zapytaj się tego czarnucha, o co mu chodzi.” Zdarza Ci się mówić o innych w ten sposób? To nie są żart[...]
05 sierpnia 2015
Sąd we Wrocławiu w wydanym właśnie orzeczeniu uznał, że użycie słów „pedał” oraz „zboczeniec” wobec osoby, która dokonała prawnej korekty płci jest przestępstwem znieważe[...]
23 lipca 2015
Kampania Przeciw Homofobii otrzymała szokującą wiadomość o tym, że 5 lipca 2015 roku Kemal  Ördek, transseksualna osoba świadcząca usługi seksualne, broniąca praw człowieka i przew[...]
21 lipca 2015
Oświadczenie Kampanii Przeciw Homofobii w sprawie niepokojącej treści haseł propagowanych w trakcie XV Rodzinnego Zlotu Turystycznego, Akcji Wyborczej Polaków na Litwie (AWPL) oraz Związk[...]