Nasze badania pokazały, że blisko 12% osób nieheteroseksualnych pada ofiarami przemocy fizycznej, zaś blisko połowa psychicznej. Mogą to być pobicia, gwałty i próby gwałtów, atak z bronią, wyzwiska, molestowanie, szantaż, groźby użycia przemocy. Aż 90% osób nie zgłasza takich zdarzeń na policję – często dlatego, że nie wierzą w skuteczność służb ścigania lub boją się doznania z ich strony kolejnych nieprzyjemności.

W polskim Kodeksie karnym przemoc motywowana nienawiścią ścigana jest tylko w odniesieniu do przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub z powodu bezwyznaniowości. Oznacza to, że osoba, która padła ofiarą przemocy ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową musi złożyć wniosek o ściganie z oskarżenia prywatnego, w którym musi samodzielnie wskazać sprawcę.

Od lat współpracujemy z policją i prokuraturą, aby zadbać o odpowiednie traktowanie osób LGBT, które padły ofiarami przestępstw. Szkolimy i publikujemy materiały. Badamy też sytuację społeczną, aby wywrzeć presję na decydentów_tki. Staramy się też o rozszerzenie katalogu motywacji w Kodeksie karnym, aby ofiary mogły dochodzić swoich praw i sprawiedliwości skutecznie.

03 sierpnia 2020
Rafał Trzaskowski Prezydent m. st. Warszawy Pl. Bankowy 3/5, pok. 129 00-950 Warszawa     LIST OTWARTY W ZWIĄZKU Z HOMOFOBICZNYMI WYDARZENIAMI PODCZAS OBCHODÓW 76[...]
16 lipca 2020
W wyniku interwencji RPO Adama Bodnara i zaskarżenia przez niego dyskryminujących uchwał, w sprawie dwóch gmin padły przełomowe wyroki.W wyniku decyzji sądów, które opowiedziały się [...]
08 czerwca 2020
W wyniku interwencji Kampanii Przeciw Homofobii i reprezentującego organizację r.pr. Jakuba Turskiego Sąd Okręgowy w Warszawie wydał postanowienie o zabezpieczeniu, w którym nakazuje TVP [...]
08 czerwca 2020
W wyniku interwencji Kampanii Przeciw Homofobii Sąd Okręgowy w Warszawie wydał postanowienie o zabezpieczeniu, w którym nakazuje TVP usunąć z Youtube’a program „Inwazja”. To wielki [...]
08 czerwca 2020
As a result of the intervention of Campaign against Homophobia (KPH), the District Court in Warsaw issued an injunction in which it compels TVP to remove "Invasion" from Youtube. It is a great [...]
16 kwietnia 2020
At the time of the raging epidemic, the authorities at the last moment put on the agenda civic initiative bills extremely restricting access to abortion and to sex education. KPH called for rej[...]