Nasze badania pokazały, że blisko 12% osób nieheteroseksualnych pada ofiarami przemocy fizycznej, zaś blisko połowa psychicznej. Mogą to być pobicia, gwałty i próby gwałtów, atak z bronią, wyzwiska, molestowanie, szantaż, groźby użycia przemocy. Aż 90% osób nie zgłasza takich zdarzeń na policję – często dlatego, że nie wierzą w skuteczność służb ścigania lub boją się doznania z ich strony kolejnych nieprzyjemności.

W polskim Kodeksie karnym przemoc motywowana nienawiścią ścigana jest tylko w odniesieniu do przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub z powodu bezwyznaniowości. Oznacza to, że osoba, która padła ofiarą przemocy ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową musi złożyć wniosek o ściganie z oskarżenia prywatnego, w którym musi samodzielnie wskazać sprawcę.

Od lat współpracujemy z policją i prokuraturą, aby zadbać o odpowiednie traktowanie osób LGBT, które padły ofiarami przestępstw. Szkolimy i publikujemy materiały. Badamy też sytuację społeczną, aby wywrzeć presję na decydentów_tki. Staramy się też o rozszerzenie katalogu motywacji w Kodeksie karnym, aby ofiary mogły dochodzić swoich praw i sprawiedliwości skutecznie.

14 czerwca 2018
Komentarz Kampanii Przeciw Homofobii nt. wypowiedzi Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry dotyczącej wyroku Sądu Najwyższego w sprawie drukarza z Łodzi udzielon[...]
11 czerwca 2018
Prawnicy i prawniczki Kampanii Przeciw Homofobii interweniują w sprawie skandalicznych wypowiedzi komentatorów TVP Info nt. osób biorących udział w tegorocznej Paradzie Równości. W odpow[...]
11 czerwca 2018
ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ PRASOWĄ Kampania Przeciw Homofobii zaprasza dziennikarzy i dziennikarki na konferencję prasową komentującą wyrok Sądu Najwyższego ws. kasacji Prokuratora Gen[...]
11 czerwca 2018
Zobacz jaką ścieżkę prawną przeszła sprawa drukarza z Łodzi od dnia zamówienia usługi wydrukowania roll up'u w maju 2015 roku do dnia rozprawy ws. kasacji prawomocnego wyroku skazując[...]
07 czerwca 2018
Sąd Najwyższy odroczył ogłoszenie wyroku ws. drukarza z Łodzi wyznaczając termin kolejnej rozprawy na 14 czerwca – poinformowała Kampania Przeciw Homofobii po zakończeniu dzisiejszego[...]
06 czerwca 2018
„To historyczny wyrok” pisały w maju 2017 roku media po ogłoszeniu wyroku ws. drukarza z Łodzi, który odmówił wykonania roll up’u dla organizacji LGBT. Był to pierwszy w historii p[...]