Nasze badania pokazały, że blisko 12% osób nieheteroseksualnych pada ofiarami przemocy fizycznej, zaś blisko połowa psychicznej. Mogą to być pobicia, gwałty i próby gwałtów, atak z bronią, wyzwiska, molestowanie, szantaż, groźby użycia przemocy. Aż 90% osób nie zgłasza takich zdarzeń na policję – często dlatego, że nie wierzą w skuteczność służb ścigania lub boją się doznania z ich strony kolejnych nieprzyjemności.

W polskim Kodeksie karnym przemoc motywowana nienawiścią ścigana jest tylko w odniesieniu do przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub z powodu bezwyznaniowości. Oznacza to, że osoba, która padła ofiarą przemocy ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową musi złożyć wniosek o ściganie z oskarżenia prywatnego, w którym musi samodzielnie wskazać sprawcę.

Od lat współpracujemy z policją i prokuraturą, aby zadbać o odpowiednie traktowanie osób LGBT, które padły ofiarami przestępstw. Szkolimy i publikujemy materiały. Badamy też sytuację społeczną, aby wywrzeć presję na decydentów_tki. Staramy się też o rozszerzenie katalogu motywacji w Kodeksie karnym, aby ofiary mogły dochodzić swoich praw i sprawiedliwości skutecznie.

23 lutego 2016
Kampania Przeciw Homofobii zaprasza dziennikarzy i dziennikarki na konferencję prasową komentującą decyzję Sądu Najwyższego w sprawie pytania I prezes SN dotyczącego par jednopłciowych[...]
26 stycznia 2016
Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiedziało, że nie zamierza kontynuować prac nad wprowadzeniem zmian w Kodeksie karnym pozwalających na karanie mowy nienawiści skierowanej do osób homo- [...]
19 stycznia 2016
Ministerstwo Sprawiedliwości nie planuje kontynuować prac nad wprowadzeniem zmian w Kodeksie karnym pozwalających na karanie mowy nienawiści skierowanej do osób homo- i biseksualnych oraz [...]
11 stycznia 2016
Mowa nienawiści – czy i jak skutecznie penalizować to główny temat seminarium organizowanego 14 stycznia w Warszawie przez Zakład Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych PAN oraz Kampanię [...]
08 stycznia 2016
Czy prawo świadka m.in. do odmowy złożenia zeznań w postępowaniu karnym, w którym oskarżonym jest jego partner, przysługuje także, gdy chodzi o osoby tej samej płci? 25 lutego na pyta[...]
11 grudnia 2015
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej skazał sprawcę homofobicznego ataku na Dariusza Paczkowskiego z Fundacji Klamra. Sprawca spędzi 6 miesięcy w więzieniu. Będzie musiał również wypłaci[...]