Nasze badania pokazały, że blisko 12% osób nieheteroseksualnych pada ofiarami przemocy fizycznej, zaś blisko połowa psychicznej. Mogą to być pobicia, gwałty i próby gwałtów, atak z bronią, wyzwiska, molestowanie, szantaż, groźby użycia przemocy. Aż 90% osób nie zgłasza takich zdarzeń na policję – często dlatego, że nie wierzą w skuteczność służb ścigania lub boją się doznania z ich strony kolejnych nieprzyjemności.

W polskim Kodeksie karnym przemoc motywowana nienawiścią ścigana jest tylko w odniesieniu do przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub z powodu bezwyznaniowości. Oznacza to, że osoba, która padła ofiarą przemocy ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową musi złożyć wniosek o ściganie z oskarżenia prywatnego, w którym musi samodzielnie wskazać sprawcę.

Od lat współpracujemy z policją i prokuraturą, aby zadbać o odpowiednie traktowanie osób LGBT, które padły ofiarami przestępstw. Szkolimy i publikujemy materiały. Badamy też sytuację społeczną, aby wywrzeć presję na decydentów_tki. Staramy się też o rozszerzenie katalogu motywacji w Kodeksie karnym, aby ofiary mogły dochodzić swoich praw i sprawiedliwości skutecznie.

15 kwietnia 2016
"This is yet another attack on the Campaign Against Homophobia during the recent weeks. In the 15-year history of our organization, we have never been attacked so frequently"- says Mirosława M[...]
08 kwietnia 2016
Zapraszamy kobiety określające się jako nieheteroseksualne do nowej kampanii organizowanej przez KPH związanej z doświadczeniem przemocy homofobicznej. Jeśli doświadczyłaś w swoim życ[...]
14 marca 2016
6586,59 złotych! To kwota, którą udało nam się zebrać w ciągu trwającej zaledwie 5 dni zbiórki na monitoring biura KPH. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie Wy! W sumie wsparło nas 159 [...]
08 marca 2016
AKTUALIZACJA! 9.03.2016, godz. 19:00 Dziękujemy! Przekazaliście nam już 4890 zł! I przekazujecie dalej. Dodatkowe pieniądze, które zbierzemy, przekażemy dwóm naszym siostrzanym organ[...]
07 marca 2016
Rzecznik Praw Obywatelskich błyskawicznie zareagował na informację o atakach na siedzibę Kampanii Przeciw Homofobii i Stowarzyszenia Lambda Warszawa. Dwa dni po próbie wtargnięcia do biur[...]
03 marca 2016
Dzisiaj, 3 marca wczesnym popołudniem miał miejsce atak na siedzibę Kampanii Przeciw Homofobii. Trzech młodych mężczyzn wykrzykując obraźliwe słowa usiłowało wedrzeć się do środka[...]