Nasze badania pokazały, że blisko 12% osób nieheteroseksualnych pada ofiarami przemocy fizycznej, zaś blisko połowa psychicznej. Mogą to być pobicia, gwałty i próby gwałtów, atak z bronią, wyzwiska, molestowanie, szantaż, groźby użycia przemocy. Aż 90% osób nie zgłasza takich zdarzeń na policję – często dlatego, że nie wierzą w skuteczność służb ścigania lub boją się doznania z ich strony kolejnych nieprzyjemności.

W polskim Kodeksie karnym przemoc motywowana nienawiścią ścigana jest tylko w odniesieniu do przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub z powodu bezwyznaniowości. Oznacza to, że osoba, która padła ofiarą przemocy ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową musi złożyć wniosek o ściganie z oskarżenia prywatnego, w którym musi samodzielnie wskazać sprawcę.

Od lat współpracujemy z policją i prokuraturą, aby zadbać o odpowiednie traktowanie osób LGBT, które padły ofiarami przestępstw. Szkolimy i publikujemy materiały. Badamy też sytuację społeczną, aby wywrzeć presję na decydentów_tki. Staramy się też o rozszerzenie katalogu motywacji w Kodeksie karnym, aby ofiary mogły dochodzić swoich praw i sprawiedliwości skutecznie.

08 kwietnia 2016
Zapraszamy kobiety określające się jako nieheteroseksualne do nowej kampanii organizowanej przez KPH związanej z doświadczeniem przemocy homofobicznej. Jeśli doświadczyłaś w swoim życ[...]
14 marca 2016
6586,59 złotych! To kwota, którą udało nam się zebrać w ciągu trwającej zaledwie 5 dni zbiórki na monitoring biura KPH. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie Wy! W sumie wsparło nas 159 [...]
08 marca 2016
AKTUALIZACJA! 9.03.2016, godz. 19:00 Dziękujemy! Przekazaliście nam już 4890 zł! I przekazujecie dalej. Dodatkowe pieniądze, które zbierzemy, przekażemy dwóm naszym siostrzanym organ[...]
07 marca 2016
Rzecznik Praw Obywatelskich błyskawicznie zareagował na informację o atakach na siedzibę Kampanii Przeciw Homofobii i Stowarzyszenia Lambda Warszawa. Dwa dni po próbie wtargnięcia do biur[...]
03 marca 2016
Dzisiaj, 3 marca wczesnym popołudniem miał miejsce atak na siedzibę Kampanii Przeciw Homofobii. Trzech młodych mężczyzn wykrzykując obraźliwe słowa usiłowało wedrzeć się do środka[...]
03 marca 2016
Office of the Campaign Against Homophobia (KPH) has been attacked today, on 3rd of March. Three young men tried to break into the premises of the KPH, shouting offensive terms to the employees [...]