Nasze badania pokazały, że blisko 12% osób nieheteroseksualnych pada ofiarami przemocy fizycznej, zaś blisko połowa psychicznej. Mogą to być pobicia, gwałty i próby gwałtów, atak z bronią, wyzwiska, molestowanie, szantaż, groźby użycia przemocy. Aż 90% osób nie zgłasza takich zdarzeń na policję – często dlatego, że nie wierzą w skuteczność służb ścigania lub boją się doznania z ich strony kolejnych nieprzyjemności.

W polskim Kodeksie karnym przemoc motywowana nienawiścią ścigana jest tylko w odniesieniu do przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub z powodu bezwyznaniowości. Oznacza to, że osoba, która padła ofiarą przemocy ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową musi złożyć wniosek o ściganie z oskarżenia prywatnego, w którym musi samodzielnie wskazać sprawcę.

Od lat współpracujemy z policją i prokuraturą, aby zadbać o odpowiednie traktowanie osób LGBT, które padły ofiarami przestępstw. Szkolimy i publikujemy materiały. Badamy też sytuację społeczną, aby wywrzeć presję na decydentów_tki. Staramy się też o rozszerzenie katalogu motywacji w Kodeksie karnym, aby ofiary mogły dochodzić swoich praw i sprawiedliwości skutecznie.

21 listopada 2018
Rafał Trzaskowski zadeklarował podpisanie programu na rzecz społeczności LGBT+ w Warszawie najpóźniej w styczniu 2019 r. Zobowiązanie padło na spotkaniu Rafała Trzaskowskiego z organiz[...]
30 października 2018
Organizacje społeczne działające na rzecz praw osób LGBTQIA wydały wspólne oświadczenie dotyczące  organizacji "Tęczowego bloku" na Marszu Niepodległości. Do grupy oraganizacji, kt[...]
16 października 2018
Oświadczenie organizacji społecznych Miłość nie Wyklucza, Lambda Warszawa i Kampania Przeciw Homofobii 15 października Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza, Lambda Warszawa i Kampania P[...]
09 października 2018
Prezydent Lublina, Krzysztof Żuk wydał zakaz organizacji lubelskiego Marszu Równości. Tym samym wywodzący się z Platformy Obywatelskiej polityki poszedł w ślady za byłym prezydentem Wa[...]
03 października 2018
Instruktor krav magi nie miał prawa odmówić przeprowadzenia treningu z udziałem osób LGBTQ – stwierdził prawomocnym wyrokiem poznański sąd. Jest to drugi wyrok, po słynnej sprawie dr[...]
20 września 2018
Tegoroczne wybory samorządowe mogą zostać sfałszowane. Masz szansę to powstrzymać! Dołącz do akcji „Mam oko na wybory” i zostań obserwatorem lub obserwatorką wyborczą Kampanii Pr[...]