Nasze badania pokazały, że blisko 12% osób nieheteroseksualnych pada ofiarami przemocy fizycznej, zaś blisko połowa psychicznej. Mogą to być pobicia, gwałty i próby gwałtów, atak z bronią, wyzwiska, molestowanie, szantaż, groźby użycia przemocy. Aż 90% osób nie zgłasza takich zdarzeń na policję – często dlatego, że nie wierzą w skuteczność służb ścigania lub boją się doznania z ich strony kolejnych nieprzyjemności.

W polskim Kodeksie karnym przemoc motywowana nienawiścią ścigana jest tylko w odniesieniu do przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub z powodu bezwyznaniowości. Oznacza to, że osoba, która padła ofiarą przemocy ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową musi złożyć wniosek o ściganie z oskarżenia prywatnego, w którym musi samodzielnie wskazać sprawcę.

Od lat współpracujemy z policją i prokuraturą, aby zadbać o odpowiednie traktowanie osób LGBT, które padły ofiarami przestępstw. Szkolimy i publikujemy materiały. Badamy też sytuację społeczną, aby wywrzeć presję na decydentów_tki. Staramy się też o rozszerzenie katalogu motywacji w Kodeksie karnym, aby ofiary mogły dochodzić swoich praw i sprawiedliwości skutecznie.

31 maja 2022
Czerwiec to Miesiąc Dumy - czas, kiedy społeczność  LGBT+ na całym świecie łączy siły w walce o równe prawa. Polska – zgodnie z wynikami ostatniego rankingu ILGA-Europe – sięgn[...]
09 maja 2022
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie ogłosił dzisiaj (9 maja 2022 r.) wyroki w sprawach ze skarg Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara na uchwały anty-LGBT przyjęte przez Sejmik[...]
29 marca 2022
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie stwierdził nieważność uchwały anty-LGBT przyjętej przez Radę Gminy Niebylec. W ustnym uzasadnieniu orzekł m.in. że nie ma ideologii LGBT, t[...]
22 marca 2022
Kampania Przeciw Homofobii uruchamia Telefoniczny Dyżur Prawny. Dzwoniąc pod numer 796 132 001 otrzymasz profesjonalne wsparcie prawne w sprawach: administracyjnych, rodzinnych, cywilnych, ka[...]
17 lutego 2022
Na wtorek, 22 lutego zaplanowano kolejne posiedzenie Rady ds. Ogólnych UE ws. naruszeń praworządności w Polsce. O sytuacji w Polsce debatować będą - zgodnie z procedurą z art. 7 Traktat[...]
15 lutego 2022
Kampania Przeciw Homofobii kolejny raz spotkała się na sali sądowej z TVP. Chodzi o homofobiczny para-reportaż „Inwazja”. Za KPH już jedno zwycięstwo - sąd nakazał w postępowaniu z[...]