Nasze badania pokazały, że blisko 12% osób nieheteroseksualnych pada ofiarami przemocy fizycznej, zaś blisko połowa psychicznej. Mogą to być pobicia, gwałty i próby gwałtów, atak z bronią, wyzwiska, molestowanie, szantaż, groźby użycia przemocy. Aż 90% osób nie zgłasza takich zdarzeń na policję – często dlatego, że nie wierzą w skuteczność służb ścigania lub boją się doznania z ich strony kolejnych nieprzyjemności.

W polskim Kodeksie karnym przemoc motywowana nienawiścią ścigana jest tylko w odniesieniu do przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub z powodu bezwyznaniowości. Oznacza to, że osoba, która padła ofiarą przemocy ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową musi złożyć wniosek o ściganie z oskarżenia prywatnego, w którym musi samodzielnie wskazać sprawcę.

Od lat współpracujemy z policją i prokuraturą, aby zadbać o odpowiednie traktowanie osób LGBT, które padły ofiarami przestępstw. Szkolimy i publikujemy materiały. Badamy też sytuację społeczną, aby wywrzeć presję na decydentów_tki. Staramy się też o rozszerzenie katalogu motywacji w Kodeksie karnym, aby ofiary mogły dochodzić swoich praw i sprawiedliwości skutecznie.

15 maja 2019
Plaga homofobicznych banerów i ciężarówek ogarnęła Polskę. W miastach na terenie całego kraju można zobaczyć wielkoformatowe banery pełne kłamstw i krzywdzących informacji nt. osó[...]
30 kwietnia 2019
Wiosna Biedronia jako trzecia partia kandydująca do Europarlamentu podpisała Europejską Deklarację Równości - zbiór zobowiązań wyborczych dotyczących osób LGBTI. To znak dla wyborcó[...]
25 kwietnia 2019
Nowoczesna, jako druga partia w Polsce, podpisała Europejską Deklarację Równości - zbiór zobowiązań wyborczych dotyczących osób LGBTI. Tym samym kandydujący do Europarlamentu polityc[...]
10 kwietnia 2019
Prezydent Gniezna Tomasz Budasz z Platformy Obywatelskiej zakazał planowanego na najbliższą sobotę (13 kwietnia) Marszu Równości. Organizatorzy i organizatorki marszu zaskarżyli decyzję[...]
11 marca 2019
Panie Prezesie Kaczyński, Piszemy do Pana list otwarty, nie dlatego że wierzymy, że zmieni Pan zdanie. Zbyt wiele razy pokazał Pan, że władza jest dla Pana najważniejsza, niezależni[...]
06 marca 2019
Legia i homofobiczny baner – jest reakcja Kampanii Przeciw Homofobii „Warszawa wolna od pedalstwa” i przekreślone litery LGBT – baner o takiej treści wywieszono na trybunach stadionu[...]