Nasze badania pokazały, że blisko 12% osób nieheteroseksualnych pada ofiarami przemocy fizycznej, zaś blisko połowa psychicznej. Mogą to być pobicia, gwałty i próby gwałtów, atak z bronią, wyzwiska, molestowanie, szantaż, groźby użycia przemocy. Aż 90% osób nie zgłasza takich zdarzeń na policję – często dlatego, że nie wierzą w skuteczność służb ścigania lub boją się doznania z ich strony kolejnych nieprzyjemności.

W polskim Kodeksie karnym przemoc motywowana nienawiścią ścigana jest tylko w odniesieniu do przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub z powodu bezwyznaniowości. Oznacza to, że osoba, która padła ofiarą przemocy ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową musi złożyć wniosek o ściganie z oskarżenia prywatnego, w którym musi samodzielnie wskazać sprawcę.

Od lat współpracujemy z policją i prokuraturą, aby zadbać o odpowiednie traktowanie osób LGBT, które padły ofiarami przestępstw. Szkolimy i publikujemy materiały. Badamy też sytuację społeczną, aby wywrzeć presję na decydentów_tki. Staramy się też o rozszerzenie katalogu motywacji w Kodeksie karnym, aby ofiary mogły dochodzić swoich praw i sprawiedliwości skutecznie.

28 kwietnia 2016
Kolejne międzynarodowe osiągnięcie Kampanii Przeciw Homofobii. Ekspertka KPH, Magdalena Świder znalazła się w grupie autorów i autorek publikacji “Hate Crime Victim Support in Europe [...]
27 kwietnia 2016
Kampania Przeciw Homofobii  to zespół ludzi oddanych sprawie równości całym sercem. Każdego dnia spędzamy niezliczone godziny pracując nad kampaniami społecznymi, szkoleniami, warszta[...]
27 kwietnia 2016
"This is the third attack on the Campaign Against Homophobia  during the recent weeks. In the 15-year history of our organisation, we have never been attacked so frequently”- says Mirosława[...]
27 kwietnia 2016
„Od poprzedniego ataku na biuro Kampanii Przeciw Homofobii minęło zaledwie 10 dni. To już 3 raz w tym roku! Czy któraś z osób pracująca w KPH musi zostać pobita, aby władze wreszcie [...]
15 kwietnia 2016
„To kolejny atak na siedzibę KPH w przeciągu ostatnich tygodni. W 15-letniej historii działalności naszego stowarzyszenia ataki nigdy nie były tak częste” – mówi wiceprezeska Kampa[...]
15 kwietnia 2016
"This is yet another attack on the Campaign Against Homophobia during the recent weeks. In the 15-year history of our organization, we have never been attacked so frequently"- says Mirosława M[...]