03 sierpnia 2022
[UKR Гортай вниз для української версії / For ENG scroll down] Kolejna pula grantów w ramach Funduszu Rainbow Beyond Borders Do 10.000 zł mogą uzyskać [...]
05 kwietnia 2022
[UKR Гортай вниз для української версії / For ENG scroll down] Kolejną pula grantów w ramach Funduszu Rainbow Beyond Borders! Do 10.000 zł mogą uzyska[...]
08 grudnia 2021
The ever-thickening aura of homophobia and transphobia, rising scale of aggression and strengthening experiences of depression and suicidal thoughts are just some of the factors that lead LGBT+[...]
07 grudnia 2021
Stale gęstniejąca atmosfera homo- i transfobii, duża skala agresji, nasilająca się depresja i rozpowszechniające się nastroje samobójcze coraz silniej skłaniają osoby LGBT+ do rozważ[...]
30 listopada 2021
Karolina Gierdal, prawniczka Kampanii Przeciw Homofobii, po czterech lat współpracy, odchodzi z zespołu KPH. Współpracę z Kampanią Przeciw Homofobii rozpoczęła w 2017 roku  jako wolon[...]
17 lutego 2020
Powiedz nam, co myślisz, żeby KPH mogło robić jeszcze lepsze kampanie społeczne! Kampania Przeciw Homofobii to organizacja, która ceni opinię naszej społeczności – osób LGBT, ich ro[...]