22 czerwca 2016
Wydawnictwo Lekarskie PZWL wydało książkę pt. "LGB. Zdrowie psychiczne i seksualne", będącą pierwszą tego typu publikacją w całości poświęconą zdrowiu psychicznemu i seksualnemu l[...]
22 czerwca 2016
Podczas ostatniego posiedzenia Rady Unii Europejskiej wszystkie kraje członkowskie, w tym również Polska, opowiedziały się za przyjęciem konkluzji dotyczącej równego traktowania osób[...]
07 czerwca 2016
Rzecznik Praw Obywatelskich skierował w marcu wystąpienie generalne do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła w sprawie dyskryminacji pacjentów i pacjentek nieheteroseksualnych. Odpowied[...]
07 kwietnia 2016
Premiera publikacji  „Zdrowie LGBT. Przewodnik dla kadry medycznej” pod redakcją dr Roberta Kowalczyka, Marcina Rodzinki oraz dr hab. Marka Przystanka. To pierwsza na polskim rynku wyd[...]
06 kwietnia 2016
Potrzeby i prawa zdrowotne osób LGBT były głównym tematem konferencji, która odbyła się w Biurze RPO w Warszawie. Celem spotkania było przekazanie uczestnikom i uczestniczkom wiedzy eks[...]
02 marca 2016
6 kwietnia w Warszawie odbędzie się konferencja „Pełny dostęp do ochrony zdrowia. Potrzeby i prawa zdrowotne osób LGBT”. Celem konferencji jest dostarczenie jej uczestnikom i uczestni[...]