18 kwietnia 2017
Jakie prawa pacjenta przysługują osobom LGBTI w Polsce? Czy lekarz może zabronić kontaktu z osobą bliską podczas hospitalizacji? Kim jest dla pacjenta LGBTI osoba bliska? Kogo można upow[...]
20 stycznia 2017
Media obiegła informacja o likwidacji Krajowego Centrum ds. AIDS - agendy Ministerstwa Zdrowia, której głównymi zadaniami są koordynacja leczenia osób żyjących z HIV i AIDS oraz profila[...]
16 stycznia 2017
Kampania Przeciw Homofobii razem z Grindr (Grindr4Equality) - najpopularniejszą na świecie aplikacją mobilną skierowaną do osób homo i biseksualnych - rozpoczęła akcję informacyjno-e[...]
16 sierpnia 2016
Zapraszamy do udziału w grupie fokusowej dla osób LGBTI, której celem jest zbadanie wyzwań i barier jakie pojawiają się w dostępie do opieki zdrowotnej w Polsce. Jeśli masz za sobą jak[...]
11 sierpnia 2016
Jesteś osobą, która ze względu na swoją orientacje seksualną, bądź tożsamość płciową jest wykluczona z rynku pracy (bądź ma do niego ograniczony dostęp), ma niepewną sytuacje [...]
11 sierpnia 2016
Projekt Health4LGBTI - „Badanie pilotażowe dotyczące zmniejszenia nierówności w zdrowiu doświadczanych przez osoby LBGTI” (SANTE/2015/C4/035) jest finansowany przez Komisję Europejsk[...]